SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Innowacyjny Powiat Oławski stawia na rozwój technologii przyjaznych środowisku
Poniedziałek  /  01-03-2021  /  Ilość wyświetleń: 1179

W minionym dziesięcioleciu samorząd Powiatu Oławskiego zrealizował kilka strategicznych projektów służących poprawie efektywności energetycznej w zarządzanych obiektach. Służyła temu m.in. zakrojona na szeroką skalę termomodernizacja budynków wszystkich szkół średnich.

Głównym celem tych przedsięwzięć było przejście na tańszą energię wykorzystującą czyste źródła odnawialne, co w efekcie dziś skutkuje oszczędnościami budżetowymi. Działania te również przyczyniły się do ochrony środowiska, polepszenia warunków pracy i standardów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

Już jutro, we wtorek 2 marca br., o godzinie 18:15 na antenie TVP 3 Wrocław zostanie wyemitowany program pn. "Dolnośląski Smog Blog" poświęcony m.in. temu zagadnieniu, a więc projektom zrealizowanym w ostatnich latach przez samorząd Powiatu Oławskiego, które są dobrym przykładem działań przyjaznych środowisku, pozwalającym zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną. Będzie zatem mowa o funkcjonowaniu nowatorskiej w skali regionu placówki, wykonanej w technologii pasywnej, czyli Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Nie zabraknie również informacji o najświeższej, zrealizowanej w 2019 r. powiatowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, która została doceniona i wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

- Z pełną konsekwencją realizujemy kolejne projekty, służące efektywniejszemu gospodarowaniu energią, dzięki czemu dziś już osiągamy wymierne oszczędności w budżecie powiatu – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Na ten cel pozyskujemy środki zewnętrzne z dedykowanych programów rządowych, unijnych i funduszy norweskich, wspierających energooszczędność. W minionej dekadzie celowi temu służyła przeprowadzona na szeroką skalę termomodernizacja obiektów szkolnych, ale również modernizacje w zarządzanych jednostkach systemów grzewczych oraz wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii cieplnej. Oszczędności w tym obszarze i promowanie odnawialnych źródeł energii stanowią właściwy kierunek, w którym systematycznie i z determinacją zmierza samorząd powiatowy.

Starosta Zdzisław Brezdeń oraz obiekty, które przeszły termomodernizację

Powiat bardziej przyjazny środowisku za sprawą termomodernizacji

Termomodernizacje przeprowadzone we wszystkich szkołach średnich będących w gestii samorządu Powiatu Oławskiego przyczyniły się do osiągnięcia efektu ekologicznego, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czego wymaga od Polski dyrektywa Unii Europejskiej. Ograniczono wydatki, bo budynki potrzebują mniej energii do ogrzania, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki.

- Ponadto, aby zaoszczędzić, powiat we wszystkich jednostkach organizacyjnych wprowadził centralny system zarządzania energią – podkreśla starosta. - Starostwo Powiatowe w Oławie wraz z jednostkami budżetowymi stworzyło grupę zakupową energii elektrycznej, dzięki czemu jednostki wydają na ten cel dużo mniej środków.

Inwestycje termomodernizacyjne powiatu

- 2010 rok - termomodernizacja obiektów oświatowych: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oławie (dzisiaj CKZiU w Oławie) oraz ZS im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Łączna wartość realizacji zadania: 1.497.761,21 zł.

- 2013 rok - termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie
- Całkowity koszt termomodernizacji budynku LO Nr I w Oławie: 1.100.978,94 zł
- Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW: 862.016 zł

Powiat Oławski otrzymał dofinansowane z funduszy norweskich. W 2014 roku – zrealizowano projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej i adaptację budynku dawnego internatu, dziś Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, dofinansowanego ze środków programu PL04 „Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii” w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
- Łączna wartość kontraktu: 1.255.088,42 zł
- Wartość zleconych robót dodatkowych: 108.270,84 zł
- Przyznane dofinansowanie 1.115.024 zł, co stanowiło 80% kosztów modernizacji.

Konsekwencją niedostatecznej izolacyjności termicznej budynków było ich wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Dotyczy to szczególnie obiektów zbudowanych wiele lat temu, gdy przepisy dopuszczały rozwiązania, które dziś nie spełniałyby norm związanych z ciepłochłonnością.

Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.
- Wartość kontraktu: 18.647.414,53 zł
- Dofinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 1.295.039,56 zł oraz dofinansowanie przekazane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1.000.000 zł.

Warto nadmienić, że budowa Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie była największą i najdroższą w historii samorządu inwestycją zrealizowaną przez Powiat Oławski. Jest to jednostka zaprojektowana i zrealizowana w całości przez powiat, przy częściowym wsparciu finansowym samorządów gminnych. Placówka została uroczyście otwarta 21 marca 2017 r. Teraz powiat oławski szczyci się placówką, wyznaczającą standardy przyszłości i zupełnie nowy wymiar w edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. Zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów, na miarę indywidualnych możliwości, do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania, poprzez zaspokajanie potrzeb w zakresie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem.

Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
- Wartość zrealizowanego projektu: 3.457.869 zł
- Dofinansowanie w wysokości 1.993.643 zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przy termomodernizacji tego obiektu zastosowano nowatorską w skali Polski izolację cieplną ścian zewnętrznych. W tym celu wykorzystano niezwykle efektywną technologię tynku ciepłochronnego, który bardzo skutecznie izoluje cieplnie i akustycznie. Zastosowano także tynk mineralny, który został pomalowany farbą silikonową. Realizacja zadania przyczyniła się do efektywniejszego gospodarowania energią cieplną i w efekcie do zmniejszenia jej zapotrzebowania oraz zużycia, co wpłynęło na optymalizację ponoszonych kosztów eksploatacji.

Wspomniane realizacje przyczyniły się do efektywniejszego gospodarowania energią cieplną i w efekcie do zmniejszenia jej zapotrzebowania oraz zużycia, co dziś wpływa na optymalizację ponoszonych kosztów eksploatacji obiektów.

- Możemy się zatem szczycić minioną dekadą ekologicznej modernizacji wspomnianych obiektów, ponieważ działalność samorządu powiatowego wpisuje się w europejski trend energooszczędności i ekologii, polegającej na przechodzenie na czystą, odnawialną energię – podkreśla starosta. - A nasze przyjazne środowisku działania nie tylko przynoszą oszczędności, ale są również doceniane przez ekspertów. Mamy się więc czym pochwalić - dla przykładu - Zespół Szkół Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, czyli najświeższa powiatowa termomodernizacja została doceniona w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

Inwestor – Powiat Oławski, który zrealizował termomodernizację znalazł się wśród finalistów, ubiegłorocznej, już 24. edycji tego prestiżowego konkursu. We wrześniu 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki i wręczono nagrody.

Warto w tym miejscu nadmienić, że to nie pierwsze osiągnięcie samorządu powiatowego w konkursie „Modernizacja Roku", promującym m.in. ekologiczne przedsięwzięcia, bo już w 2005 roku także siedziba władz i administracji powiatowej, czyli budynek Starostwa Powiatowego w Oławie został wyróżniony w kategorii „Elewacje i Termorenowacje". Wtedy do konkursu zgłoszono 425 obiektów z całej Polski.

Samorząd Powiatu Oławskiego nie zwalnia tempa i realizuje projekt ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, w ramach którego zmodernizowane zostaną sale gimnastyczne przy powiatowych szkołach średnich.

- Powiat Oławski, skorzystał już uprzednio ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu, w roku 2014 wykonano termomodernizację budynku dawnego internatu przy ul. Kutrowskiego 31a, w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie”. Program ten otworzył możliwość kontynuowania podjętych już w latach poprzednich proekologicznych działań powiatu, w efekcie których wykonano termomodernizację wszystkich budynków szkół średnich prowadzonych przez Powiat Oławski. Zwieńczeniem tych działań była budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie – jako obiektu wykonanego w technologii pasywnej.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ