SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Biuro Rady Powiatu
Środa  /  24-02-2016    

Biuro Rady Powiatu

Na zdjęciu widać dłoń trzymającą ołówek nad notesem.Biuro Rady zajmuje się obsługą kancelaryjno-biurową, a w szczególności przygotowaniem oraz protokołowaniem sesji Rady Powiatu i komisji stałych. Do innych obowiązków biura należy m.in.: przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz przekazywanie do realizacji wniosków komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.

Kontakt:

pokój 2 parter, budynek A
tel. 71-301-15-40

Czytaj więcej o biurze (kliknij w link)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Zasady dostępu do informacji publicznej

Prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (m.in. na sesje rady powiatu) wynika wprost z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz z art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z 6 września 2002r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności oraz praw innych osób i podmiotów gospodarczych, a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji).

Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że „zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu”. Rada Powiatu w Oławie uchwałą Nr XXIX/171/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2001r. Nr 139, poz. 1764) wprowadziła techniczno – organizacyjne zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich:

 

1. protokoły z obrad Rady Powiatu i jej komisji przechowuje się i udostępnia do publicznego wglądu w siedzibie Rady Powiatu.

 

2. udostępnianie dokumentów polega na: przedkładaniu żądanego dokumentu /dokumentów/ do wglądu i umożliwienie sporządzania notatek, odpisów i kserokopii tych dokumentów.

 

3. uprawnionymi do dostępu dokumentów, z wyjątkiem ich części, dotyczącej niejawnej części obrad, są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje, związane z działaniem Rady Powiatu i jej komisji.

 

4. wniosek o udostępnienie dokumentów można składać w zależności od jego złożoności lub obszerności, ustnie lub pisemnie. Wniosek winien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia.

 

5. przeglądanie w siedzibie Starostwa Powiatowego dokumentów jest bezpłatne.

 

6. za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie zainteresowanemu, pobiera się opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

 

7. wysokość opłat, a także sposób ich uiszczenia określa Zarząd Powiatu.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ